Op onze hondenscholen wordt uitsluitend gewerkt met positieve opvoedingsmethoden.

Dit betekent dat ook wanneer het moeilijk wordt, uw hond doet iets anders dan wat u zou willen,

er niet teruggegrepen wordt naar corrigerende methoden.

Op onze hondenscholen wordt nooit gewerkt met fysieke correcties, corrigerende materialen of stemverheffingen.

Doordat we aandacht hebben voor elke individuele hond en zijn specifieke motivaties bereiken we

gewenst gedrag op een positieve manier.

Dit is voor elke hond een prettige leermethode, en verbetert de band tussen de eigenaar en zijn hond.

Bij onze hondenscholen is het voornaamste doel dat u en uw hond het leuk hebben en elkaar begrijpen

en dat jullie samen een fijn leven hebben.

Half-check’s, slipkettingen, prikbanden, gentle leaders, halti’s, anti-trektuigen, stroombanden etc. zijn bij ons niet toegestaan.

Waarom wij hier tegen zijn? dat kunt u lezen door op onderstaande plaatjes te klikken.

Onze hondenscholen zijn door Quiebus goedgekeurde kwaliteitshondenscholen:

Het Quiebus kwaliteitskeurmerk betekent dat het welzijn van de hond altijd voorop staat.

Het Quiebus kwaliteitskeurmerk is een keurmerk wat alleen hondenscholen krijgen die aan

bepaalde vereisten voldoen:

 

•De lesmethode dient aan bepaalde  eisen te voldoen;

•Er mag absoluut geen gebruik gemaakt worden van correctiematerialen;

•Omvang van de groepen mag niet groter zijn dan 8 cursisten;

•Voor probleemgedrag thuis wordt een gediplomeerd gedragstherapeut ingeschakeld;

•Theorielessen worden gegeven door een gediplomeerd gedragstherapeut; 

•De instructeurs zijn geschool conform gestelde eisen;

•De instructeurs voldoen aan de jaarlijkse bijscholingsverplichting.

 

 

 

De vereisten waaraan de lesmethode moet voldoen zijn:

•Fouten worden voorkomen;

•Gewenst gedrag wordt beloond;

•De methode moet voor de meeste eigenaren gemakkelijk uitvoerbaar zijn;

•De methode moet voor de meeste honden gemakkelijk uitvoerbaar zijn;

•De methode mag geen agressie opwekken;

•De methode mag geen angst opwekken;

•De methode kent een stapsgewijze opbouw;

•De methode wordt altijd aan de combinatie aangepast.